Turizam i zaštita okoliša

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Kompetencije koje student stječe završetkom kompleksnog (istraživačkog i praktičnog) preddiplomskog studija zemljopis - smjer Turizam i zaštita okoliša:

•           Poznavanje teorijske i metodološke osnove geografije i njenih suvremenih istraživačkih i primijenjenih pravaca

•           Poznavanje temeljnih prirodno-geografskih i društveno-geografskih čimbenika okoliša

•           Poznavanje međudjelovanja društva i okoliša, posebno između ekonomskih aktivnosti i pri- rodnih sustava

•           Sposobnost organiziranja i izvođenja turističkih putovanja (ekskurzije, stručni terenski posjeti, seminari i dr.)

•           Vještine služenja geografskim kartama i kartiranja

•           Vještine terenskog rada

•           Sposobnost pretraživanja i vrednovanja stručnih informacija

•           Sposobnost stručnog izražavanja u usmenoj i pismenoj formi, poštujući opće i u geografiji specifične norme.

Preddiplomski studijski program nudi integriran temeljni studij sistemske geografije, biologije, osnove turizmologije i menadžmenta dakle interdisciplinatni studij prirodne i društvene sastavnica, poglavito u prvom dijelu preddiplomskog studija. U drugom dijelu preddiplomskog studija izborni kolegiji pružaju mogućnost ostvarivanja težišta na prirodnoj ili društvenoj geografiji, kao i proširenje iz područja ekonomije, turizmologije, menadžmenta, ekologije, geoekologije, biologije i dr. Istraživački usmjereno produbljavanje i daljnja specijalizacija ostvaruje se u višim ciklusima školovanja (diplomski i poslijediplomski).

Praktična znanja usvajaju se ponajprije u sklopu sadržaja iz kartografije, geoinformatike, metoda i teorija u geografiji te putem terenske nastave i obvezne izvaninstitucionalne radne prakse.

Preddiplomski studij zamišljen je kao priprava za nastavak studija na diplomskim istraživačkim smjerovima, ali pruža i određene mogućnosti zapošljavanja i bez nastavka studija. Slobodni smo pred- vidjeti da bi se prvostupnici turizma i zaštite okoliša mogli zapošljavati na poslovima koja se tiču dokumentacije, u turističkim uredima, kod turoperatora, u istraživanju tržišta, u političkim strankama, informacija i komunikacije primjerice u pismohranama (kartografska i druga grana). Prvostupnik Studija zemljopis - smjer Turizam i zaštita okoliša osposobljen je za poslove prikupljanja i obrade prostornih podataka u znanstvenim ustanovama, prostorno- planerskim ustanovama, u kartografskim ustanova- ma i tvrtkama te u tijelima državne i lokalne uprave.

DIPLOMSKI STUDIJ

Završetkom diplomskog magistar turizma i znanosti o okolišu osposobljen je za obavljanje poslova u javnim ustanovama za zaštitu prirode, javnim tvrtkama za upravljanje i gospodarenje prostorom, zavodima za prostorno planiranje i uređenje i sličnim ustanovama. Magistar turizma znanosti o okolišu osposobljen je za obavljanje poslova vezanih uz zaštitu prirode, prostorno planiranje, izradu ekoloških studija, upravljanje vodoopskrbnim sustavima, sustavima zbrinjavanja otpada te gospodarenja i upravljanja prirodnim resursima.

 


Trentuno pregledavate: O Studiju