Literatura za kolegij Književnost za mladež

I.Opæa literatura:


 

1. Crnkoviæ, M., Djeèja književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

2. Crnkoviæ, M. – Težak, D., Povijest hrvatske djeèje književnosti, Znanje, Zagreb, 2002.

3. Crnkoviæ, M., Sto lica prièe, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

4. Hazard, P., Knjige, djeca i odrasli, Stylos, Zagreb, 1970.

5. Dikliæ, Z. – Težak, D., - Zalar, I., Primjeri iz djeèje književnosti, Diviè, Zagreb, 1996. 

II. Dopunska literatura:  

1. Èasopis: Umjetnost i dijete

2. Crnkoviæ, M., Hrvatska djeèja književnost do kraja XIX. stoljeæa, Školska knjiga, Zagreb, 1978.

3. Zalar, I., Pregled hrvatske djeèje poezije, Zagreb, 1991.

4. Skok, J., Lijet Ikara. Antologija hrvatskog djeèjeg pjesništva, Zagreb, 1990.

5. Težak, D., Basne. Antologija, Zagreb, 2001.

6. Hranjec, S., Hrvatski djeèji roman, Znanje, Zagreb, 1998.

7. Skok, J., Sunèeva livada djetinjstva – Antologijska èitanka djeèjeg pjesništva, Zagreb, 1990.

8. Idrizoviæ, M., Hrvatska književnost za djecu, Matica hrvatska, Zagreb, 1984. 
 

III. Literatura: 

- Artistièki intermeco:- Oscar Wilde: Sretni kraljeviæ; - Maurice Maeterlinck: Plava ptica; 

- Fantastièna prièa: - Lewis Carroll: Alica u zemlji èudesa; - Carlo Collodi: Pinocchio; - James Barrie: Petar Pan; - Selma Lagerlöf: Legende o Kristu; - Astrid Lindgren: Pipi Duga Èarapa“; - Hugh Lofting: Pripovijest o dr Dolittleu; - L. F. Baum: Èarobnjak iz Oza; - Ela Peroci: pripovijetke; - Antoine St. Exupery: Mali princ. 

- Prièa bliska realistiènoj pripovijeci: - Slavko Kolar: Na leðima delfina. 

- Djeèja poezija: - Grigor Vitez; - Zvonimir Balog; - Luko Paljetak; - Gustav Krklec… 

- Pripovijetke i romani o djetinjstvu: - Mark Twain: Pustolovine Toma Sawyera, Doživljaji Huckleberryja Finna; - Johanna Spyry: Heidi; - Edmondo de Amicis: Srce; - Ivana Brliæ-Mažuraniæ: Èudnovate zgode šegrta Hlapiæa; - Ferenc Molnar: Junaci Pavlove ulice; - Erich Kästner: Emil i detektivi; - Mato Lovrak: Vlak u snijegu, Družba Pere Kvržice; - Tone Seliškar: Družina Sinjeg galeba; - Danko Oblak: Modri prozori; - Ivan Kušan: Koko u Parizu, Uzbuna na zelenom vrhu; - Milivoj Matošec: Tiki traži neznanca. 

- Basne: - Ezop; - Jean de la Fontaine; - G. E. Lessing; - I. E. Krilov 

- Romani i pripovijetke o životinjama: - Rudyard Kipling: Knjiga o džungli; - Felix Salten: Bambi; - Jack London: Bijeli oènjak. 

- Pustolovna i znanstveno-fantastièna djela: - Daniel Defoe: Robinson Crusoe,- Jules Verne: Èetrdeset tisuæa milja ispod mora

Upisi 2016/2017

upisi

treking

treking

Nastavne poveznice

raspored.jpgimages/stories/Razredbeni_ispiti_i_upis.jpgimages/stories/Dokumenti2.jpgimages/stories/TZK4.jpg images/stories/Medjunarodna_suradnja1.jpg

ISS Modul

Nastavnicki_portal3ISS_studentiUpute_za_koristenje

Prijava za izdavače

Trentuno pregledavate: Doškolovanje Mostar Literatura za kolegij Književnost za mladež